تبلیغات همسان

تبلیغات همسان (بومی) چیست؟

تبلیغات همسان (native) نوعی از تبلیغات دیجیتال است که از طریق همانندسازی ظاهر تبلیغ با رابط کاربری سایت و نمایش تبلیغ در مرتبط‌ترین وبسایت‌ها، اثربخشی تبلیغ را به صورت چشمگیری افزایش می‌دهد. تبلیغات نیتیو در بوم از لحاظ ظاهری با وب سایت نمایش‌دهنده تبلیغ یکپارچه است که این موضوع باعث می‌شود حس تبلیغاتی بودن به مخاطب منتقل نشود. بنابراین، بازدیدکنندگان به تبلیغات Native به اندازه محتوای اصلی وبسایت توجه می‌کنند.

چرا تبلیغات همسان؟

کانورژن ریت تبلیغات همسان، ۴۵٪ بیشتر از تبلیغات بنری است

 

تبلیغات همسان، تصمیم به خرید کاربران از یک برند را 18% افزایش می‌دهد.

 

نرخ کلیک (CTR) تبلیغات همسان تا 3 برابر بیشتر از تبلیغات بنری است.

 

آگاهی از برند حاصل از تبلیغات همسان، 70% بیشتر از تبلیغات بنری است.