طراحی محصول

طراحی محصول، فرآیند تصور (imagination)، خلق (create) و بهینه سازی (optimization) محصولاتی است که مشکلات کاربران را حل می کند یا نیازهای خاصی را در یک بازار معین برطرف می¬کند. کلید طراحی یک محصول موفق، شناخت کاربر نهایی است؛ شخصی که محصول برای او طراحی می شود. طراحان محصول سعی می¬کنند با استفاده از همدلی و کسب آگاهی از عادات، رفتارها، مشکلات، نیازها و خواسته های مشتریان بالقوه، مشکلات واقعی را برای افراد واقعی حل کنند.
فرایند طراحی محصول بر اساس یک دید کلی به فضای مسئله و افراد درگیر در آن تدوین می¬گردد. این فرایند از شناسایی فرصت های احتمالی آغاز شده و پس از گردآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل، خلاقیت و نوآوری، نمونه سازی و آزمون به مرحله ساخت نهایی و عرضه می¬رسد. رویکردهای اخیر به طراحی محصول بر اساس تفکر طراحی، بر همدلی (empathy) با کاربران، نمونه سازی های سریع، آزمون های اولیه و تکرارپذیر بودن فرایند تاکید زیادی دارند. این رویکردها به کسب درک عمیق از فضای مسئله و راه حل های نوآورانه محتمل بیش از رویکردهای سنتی مهندسی اهمیت قائل هستند.
تفکر طراحی نیروی محرکه و ابزار اصلی طراحی محصول در هزاره سوم است. تفکر طراحی روشی برای حل عملی مسائل است. این مفهوم در ابتدا توسط دیوید کلی و تیم براون از شرکت IDEO ابداع شد و به سرعت به یک رویکرد محبوب برای خلق محصولات تبدیل شده است. این رویکرد روش‌ها و ایده‌های طراحی انسان محور (human-centered Design) را در یک مفهوم واحد جمع می‌کند.
خدمات طراحی محصول در گروه خلاقیت و تولید محتوای بوم شامل شناسایی فرصت ها، تحقیقات مشتری و بازار، آنالیز چند بعدی محصولات، طراحی سه بعدی، نمونه سازی و طراحی برای ساخت می¬باشد. هر محصولی بر اساس نیازی که برطرف می¬کند و مخاطبان هدفی که دارد گروهی از مشخصات و ویژگی ها را شامل می¬شود. وظیفه گروه طراحی محصول در بوم تعیین این ویژگی ها و همچنین مشخص نمودن چگونگی ارائه این ویژگی ها در قالب یک طرح نهایی است.