عشق مهربان و عزیزم،
نمیدونم از کجا شروع کنم، چون خیلی نمیتونم احساساتم رو با کلمات بیان کنم اما میدونم که میخوام بدونی چقدر دوستت دارم. میدونم که اغلب زیاد نمیگم دوستت دارم، اما باور کن که من تو رو از ته قلبم دوست دارم.

 نرگسم تو واسه من یه معجزه از طرف خدایی 
نرگسم تو امید امروز و فردای منی
تو دلیل خنده و امید به زندگی منی
تو خدای روی زمین منی 
تو روشنی شب های تاریک منی

من خیلی خوش شانسم که تو رو تو این دنیا پیدا کردم.

تو مانند چراغ روشنایی هستی که تاریک ترین مسیر زندگی من را روشن می کند. تو مانند یک فرشته ی نگهبان هستی که همیشه در کنارم هست تا مرا راهنمایی کند و از من محافظت کند.

تو دلسوزترین، دوست داشتنی ترین و مهربان ترین انسانی هستی که در کل زندگی ام دیده ام. لبخند تو همیشه قلب من را گرم می کند و به روح من احساس خوشبختی می دهد.

عزیزم، فقط می خواهم بدانی که من همیشه تو را گرامی خواهم داشت و به تو احترام می گذارم. تا آخرین روز زندگی ام کنارت می مانم و دوستت خواهم داشت. هیچ چیز نمی تواند قلب من را از تپیدن برای تو باز دارد، هیچ چیز نمی تواند خاطرات گران بهایی را که با هم ساخته ایم از بین ببرد. هیچ چیز.

در این زندگی و زندگی بعدی، روح من در کنار روح تو خواهد بود، ما در پیوندی ناگسستنی گره خورده ایم که هیچ چیزی نمی تواند آن را از هم جدا کند.

این چیزی بیش از یک نامه عاشقانه است، عزیزدلم!

 

قلب من تا ابد مال توست.